Witaj w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Eskulap w Zamościu

Informacje

W przypadku nagłych zachorowań poza godzinami pracy oraz w dni wolne i świąteczne należy zgłaszać się do :
Nocnej Ambulatoryjnej i Świątecznej Opieki Lekarsko-Pielęgniarskiej w Zamościu Al. Jana Pawą II 10
tel. 84 677-33-46 i 84 677-33-47
Świadczenia udzielane są na parterze w budynku przychodni (Wejście główne do Szpitala Wojewódzkiego)

W razie urazów , złamań i innych wypadków zgłaszać sie bez skierowania bezpośrednio na :
Izbę Przyjęć Ortopedyczno-Urazową Zamojskiego Szpitala Niepublicznego ul. Peowiaków 1
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu  Al. Jana Pawła II 10

W razie zagrożenia życia :
wzywać Pogotowie Ratunkowe tel. 999  lub 112
lub zgłaszać się bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu

Menu